Schoolgids

In de schoolgids presenteren wij ons als school aan ouders en andere belangstellenden. U leest daar o.a…

 • wie wij zijn
 • wat we willen
 • hoe we dat doen

Een verantwoording van ons denken, willen en handelen!
Dit document is als PDF-bestand binnen te halen. Omdat dit een omvangrijk bestand is moet u even geduld hebben bij het laden… Om de schoolgids te downloaden klikt u op deze link:

Schoolgids 2017-2018

Wilt u de papieren versie van dit  document  ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 Ook onze overheid heeft een digitale schoolgids…

De ‘Basisonderwijs 2015-2016 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’ informeert u over de gang van zaken op de basisschool. U kunt de gids bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een school voor uw kind gaat kiezen.

De gids is bestemd voor ouders en verzorgers en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • keuze van een basisschool voor uw kind;
 • vakken op de basisschool;
 • indeling van een schooldag;
 • schoolvakanties;
 • prestaties en toetsing;
 • leerproblemen;
 • ouders en basisschool;
 • medezeggenschap.

Verder bevat de gids adressen en telefoonnummers. Ook is een lijst met vragen opgenomen die u kan helpen bij de keuze van een school.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2014/08/29/gids-basisonderwijs-2015-2016.html

 

 

Pagina delen: