Geledingen

College van bestuur:

Onze school is één van de vijftien scholen van CBO Meilan.

Het adres van de stichting CBO Meilan is:

CBO Meilan

Postbus 125

8500 AC Joure

Website: www.cbo-meilan.nl

Tel: 0513-419710

 

College van bestuur:

Eric Rietkerk

e.rietkerk@cbo-meilan.nl

 

Medezeggenschapsraad ( MR ):

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:

 • Pieta Hiemstra
 • Wichard de Krijger

Personeelsgeleding:

 • Judith Hempel
 • Pietie Abma

Ouderraad (OR):

Leden van de ouderraad zijn:

 • Jelte Bosma
 • Mirjam van Haskera
 • Regina de Bruin
 • Annet Boersma
 • Renate van Opzeeland
 • Henk Corporaal
 • Nienke Gorter

GMR:

De scholen van CBO Meilân zijn geclusterd voor de GMR. Onze school vormt met de Roerganger en de Tarissing cluster 5. Op het moment zit er geen vertegenwoordiging van de Wumkesskoalle in de GMR.

Inspectie van onderwijs:

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

Schoolarts:

Marius de Konink, GGD Fryslân.

www.cjgskarsterlan.nl

 

Pagina delen: