Geledingen

College van bestuur:

Onze school is één van de vijftien scholen van CBO Meilân.

Het adres van de stichting CBO Meilân is:

CBO Meilân

Postbus 125

8500 AC Joure

Website: www.cbo-meilan.nl

Tel: 0513-419710

 

College van bestuur:

Eric Rietkerk

e.rietkerk@cbo-meilan.nl

 

Medezeggenschapsraad ( MR ):

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

 • Pieta Hiemstra, ouder (voorzitter)
 • Riekie Risselada, ouder
 • Pietie Abma, personeelslid
 • Anneke Harkema, personeelslid

Ouderraad (OR):

Leden van de ouderraad zijn:

 • Wiep van der Meulen (3e jaar)
 • Eise Stuiver (3e jaar)
 • Vienna van Rijswijk (2e jaar)
 • Angelique van der Veen (2e jaar)
 • Anneke van der Wal (1e jaar)
 • Gretha Schram (1e jaar)
 • Harmen Meester (1e jaar)

GMR:

De scholen van CBO Meilân zijn geclusterd voor de GMR. Onze school vormt met de Roerganger en de Tarissing cluster 5. Op het moment zit er geen vertegenwoordiging van de Wumkesskoalle in de GMR.

 

Inspectie van onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl, e-mail: info@owinsp.nl

 

Schoolarts: Marius de Konink, GGD Fryslân.

 

Sociaal wijkteam De Fryske Marren

 

Pagina delen: