Geledingen

College van bestuur:

Onze school is één van de vijftien scholen van CBO Meilan.

Het adres van de stichting CBO Meilan is:

CBO Meilan

Postbus 125

8500 AC Joure

Website: www.cbo-meilan.nl

Tel: 0513-419710

 

College van bestuur:

Eric Rietkerk

e.rietkerk@cbo-meilan.nl

 

Medezeggenschapsraad ( MR ):

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:

 • Frank Nijholt
 • Wichard de Krijger

Personeelsgeleding:

 • Judith Hempel
 • Pietie Abma

Ouderraad (OR):

Leden van de ouderraad zijn:

 • Jelte Bosma
 • Mirjam van Haskera
 • Regina de Bruin
 • Annet Boersma
 • Renate van Opzeeland
 • Henk Corporaal
 • Nienke Gorter

Ouderraad (OR):

Leden van de ouderraad zijn:

 • Jelte Bosma
 • Mirjam van Haskera
 • Regina de Bruin
 • Annet Boersma
 • Renate van Opzeeland
 • Henk Corporaal
 • Nienke Gorter

GMR:

 • Margriet ter Horst, ouderlid
 • Pietie Abma, personeelslid

Inspectie van onderwijs:

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

Schoolarts:

Marius de Konink, GGD Fryslan.

www.cjgskarsterlan.nl

 

Pagina delen: