Telefoonnummers

Kantoor C.B.O.-Meilan: 0513-419710
Dr. G.A. Wumkesskoalle: 0513-414244
Schooldirecteur: 0566-842974
G.G.D. (voor spoed) 058-2334334
Schoolarts: 088-2299477
Schoolverpleegkundige: 088-2299903
Assistente schooldokter: 088-2299363
Sociaal wijkteam: 140514 (zonder kengetal)
Vertrouwenspersonen school
Interne contactpersonen:

Dhr. M. Hoekstra:

Mevr. J. de Haas:

 

0513-414398

0513-413670

Externe contactpersonen:

Mevr. D. Kronemeijer:

Dhr. T.J. de Heer:

 

0513-418778

0514-564071

Klachtencommissie: 0900-1113111
Inspectie: 0800-8051
Coördinatie schoonmaakavonden: 0513-418607
Coördinatie luizencontrole: 0566-651339
Voorzitter M.R.: 0513-851843
Voorzitter O.R.: 06-11324150
Pagina delen: