Schooltuin

 

De Wumkesskoalle giet grien!

17 september: Let op: nieuwe tuinfoto’s op de fotosite!

In maart 2013 is met een aantal enthousiaste ouders het project “De Wumkesskoalle giet grien” gestart. Doel van dit project is om kinderen van onze school actief bezig te laten zijn in onze schooltuin en hen uit te dagen tot het opdoen van natuurervaringen. Dit heeft een blijvender effect dan alleen maar kennis uit boeken. Ook het sociale aspect is bij dit project van belang:  kinderen verrichten met elkaar werkzaamheden, helpen elkaar daarbij en voeren samen  opdrachtjes uit.

 

Juf Minny bij de officiele opening van de tuin.

Jaren geleden zijn we al gestart met groentetuintjes voor groep 5. Nu hebben ook de groepen 3 en 4 een tuintje voor bloemen en planten. Er is een kabouterpad voor de kleuters ontwikkeld  en kinderen van de bovenbouw kunnen natuuropdrachten in de schooltuin uitvoeren.

De tuintjes van de kinderen uit groep 5 toen bij het begin. Inmiddels zijn er al heel wat tomaten, courgetten, komkommers, aardbeien enz. geoogst.

Om optimaal gebruik te maken van de schooltuin is er een kleine beestjestuin , een insecten- hotel en een vlindertuin  gerealiseerd. Er zijn fruitboompjes geplant en er is een weerstation geplaatst. Verder zijn er plannen om het schoolplein groener te maken, zodat ook daar meer uitdaging is voor de kinderen. Dit alles is tot stand gekomen in samenwerking met ouders, het Nordwin College, Gemeente De Friese Meren en de Vogelwacht Joure e.o.

 

Foto550-AF6IARRU

Een impressie van ‘de beestjestuin’.

Een van de fruitboompjes.

 

Enthousiast aan het werk.

Activiteitenagenda:

 

 

 

Pagina delen: