Nieuwsbrieven

 

 

 

Nieuwsbrieven (en ander leesvoer):

De nieuwe Nieuwsbrieven staan niet meer op de website. Alles gaat tegenwoordig via Social Schools. Bent u nog niet aangesloten, dan kunt u via de leerkracht vragen u toe te voegen. Hiervoor is het nummer van uw mobieltje nodig.

 

Joure Noord start met naschoolse activiteiten!

Vanaf februari start in Joure een structureel naschools aanbod voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Basisscholen It Haskerfjild, De Westermarskoalle, De Wumkesskoalle en kinderopvang organisatie SKIK hebben samen met de Beweeg- en cultuurcoaches van Miks welzijn de samenwerking gezocht om tot een gevarieerd aanbod te komen.

Vanuit de naam Brede School Joure Noord zal er een structureel naschools aanbod worden georganiseerd, waar de kinderen van de verschillende groepen aan kunnen deelnemen. Dit aanbod zal samen met scholen, beweeg- en cultuurcoaches, betrokken ouders en vrijwilligers worden gerealiseerd.

In 2015 is er door Miks welzijn op de scholen een enquête gehouden over het naschoolse aanbod. Hieruit is gebleken dat er zowel onder kinderen als onder ouders voldoende animo is voor naschoolse activiteiten. Om hierop aan te sluiten zal er vanaf heden een samenhangend aanbod georganiseerd worden. De activiteiten gaan zich richten op creativiteit, techniek, bewegen en cultuur. Meer informatie zal te vinden zijn op de websites van desbetreffende scholen en Miks welzijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

Pagina delen: