Schoolgids en andere documenten

In de schoolgids presenteren wij ons als school aan ouders en andere belangstellenden. U leest daar o.a…

  • wie wij zijn
  • wat we willen
  • hoe we dat doen

Een verantwoording van ons denken, willen en handelen!
Dit document is als PDF-bestand binnen te halen. Omdat dit een omvangrijk bestand is moet u even geduld hebben bij het laden… Om de schoolgids te downloaden klikt u op deze link:

Schoolgids 2021-2022

Wilt u de papieren versie van dit  document  ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen:

Inschrijfformulier-2021 (Word)

Inschrijfformulier-2021 (pdf)

Natuurlijk stellen wij het op prijs als u, voorafgaand aan het inleveren van deze formulieren, contact opneemt met de directeur.

 

Rapportage Tevredenheidspeilingen: Leerlingen 2019   Ouders 2019

 

Pagina delen: