Schoolgids en andere documenten

In de schoolgids presenteren wij ons als school aan ouders en andere belangstellenden. U leest daar o.a…

  • wie wij zijn
  • wat we willen
  • hoe we dat doen

Een verantwoording van ons denken, willen en handelen!
Dit document is als PDF-bestand binnen te halen. Omdat dit een omvangrijk bestand is moet u even geduld hebben bij het laden… Om de schoolgids te downloaden klikt u op deze link:

schoolgids 2018-2019

Wilt u de papieren versie van dit  document  ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen:

 

Inschrijfformulier leerling

Registratie van de gegevens van leerlingen

Natuurlijk stellen wij het op prijs als u, voorafgaand aan het inleveren van deze formulieren, contact opneemt met de directeur.

Pagina delen: