Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2017-2018

Jouster merke 2017 28-09
Studiedag personeel CBO Meilan 06-10
Studiedag personeel Wumkesskoalle n.n.b.
Herfstvakantie 21-10 t/m 29-10
Kerstvakantie 23-12 t/m 07-01
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 04-03
Goede Vrijdag 30-03
Paasmaandag 02-04
Meivakantie 28-04 t/m 06-05
Bevrijdingsdag Valt in de meivak.
Hemelvaartvakantie 10-05 en 11-05
2e pinksterdag 21-05
Zomervakantie 21-07 t/m 02-09

Zodra bekend is op welke datum/data de studiedagen zullen zijn, brengen we u op de hoogte.

Vakantieverlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor uw kind(eren) kunt u gebruik maken van dit formulier:

Aanvraag bijzonder schoolverlof

Pagina delen: