Wumkes en Covid-19

Uitleg over opvang leerlingen CBO Meilân / gemeente De Fryske Marren.
Heeft u thuis geen mogelijkheid uw kind(eren) op te vangen en werkt u in een van de in de brief genoemde sectoren, vul dan online het formulier in.

Pagina delen: