Een van de drie P.C. scholen

Onze school

Onze school is één van de drie P.C. scholen van de Stichting CBO Meilân in de plaats Joure. De Protestants Christelijke identiteit komt aan de orde bij het godsdienstonderwijs, maar ook bij gesprekken over de maatschappij en bij de viering van Christelijke feestdagen.

Pedagogisch concept

Het team werkt vanuit een pedagogisch concept, waarin het ervaringsgericht leren en werken centraal staan. Hierbij gaan we uit van een drietal voorwaarden, nl.:

Welbevinden

Dat betekent dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd moet zijn; fysiek, sociaal en emotioneel. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen staat hierbij centraal. Wij investeren in een goede relatie met de kinderen.

Betrokkenheid

Ons onderwijs dient voldoende uitdaging te bevatten om aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen tegemoet te komen.

Verbondenheid

Wij dienen de voorwaarden te scheppen die bevorderen dat kinderen zich verbonden voelen met elkaar, de omgeving, hun werk en de materialen.

Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan:

  • Het samen spelen en werken van de kinderen;
  • Het verkennen van de wereld
  • Het ontwikkelen van het voorstellingsvermogen en de creativiteit.

Wij proberen aan de hand van drie vaste, maar zeer algemene regels elke situatie op het gebied van de omgang met elkaar, met de materialen en het werk bespreekbaar te maken.
Deze drie regels zijn:

  • Houd rekening met elkaar.
  • Maak een juist gebruik van de materialen,
  • Je bent verantwoordelijk voor je werk.

De school staat op een zeer veilige en kindvriendelijke plaats, een beetje verborgen tussen het groen.