Onze school

Beleidsstukken

Op deze pagina vindt u de beleidsstukken van de Wumkesskoalle. Sommige plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt, dat is dan een voorlopige versie.