Ouders

Nieuwsbrieven

De nieuwe nieuwsbrieven staan niet meer op de website. Alles gaat tegenwoordig via Social Schools.

Bent u nog niet aangesloten, dan kunt u via de leerkracht vragen u toe te voegen. Hiervoor is het nummer van uw mobieltje nodig.