Ouders

Geledingen

Onze school is één van de vijftien scholen van CBO Meilân.

Het adres van de stichting CBO Meilân is:
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure
Website: CBO Meilân
Tel: 0513-419710

Geledingen

College van bestuur:
Jaap van der Heide
j.vanderheide@cbo-meilan.nl

Medezeggenschapsraad (MR):

Leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

 • Riekie Risselada, ouder / voorzitter
 • Pietie Abma, personeelslid / secretaris
 • Janjelle Ringnalda, ouder
 • Anneke Harkema, personeelslid

Ouderraad (OR):

Leden van de ouderraad zijn:

 • Nynke Romkema – van der Wal
 • Viënna van Rijswijk
 • Angelique van der Veen
 • Sandra Schotanus
 • Anneke van der Wal
 • Gretha Montsma-Schram
 • Harmen Meester

GMR:

De scholen van CBO Meilân zijn geclusterd voor de GMR. Onze school vormt met de Roerganger en de Tarissing cluster 5. Op het moment zit er geen vertegenwoordiging van de Wumkesskoalle in de GMR.

Inspectie van onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl, e-mail: info@owinsp.nl

Schoolarts: Marius de Konink, GGD Fryslân.

Sociaal wijkteam De Fryske Marren