En andere documenten

Schoolgids

In de schoolgids presenteren wij ons als school aan ouders en andere belangstellenden. U leest daar o.a.

  • Wie wij zijn.
  • Wat we willen.
  • Hoe we dat doen.

Een verantwoording van ons denken, willen en handelen!
Dit document is als PDF-bestand binnen te halen. Omdat dit een omvangrijk bestand is moet u even geduld hebben bij het laden… Om de schoolgids te downloaden klikt u op deze link:

Schoolgids 2023-2024

Schoolgids

Wilt u de papieren versie van dit document ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen:

Inschrijfformulier Wumkesskoalle

Natuurlijk stellen wij het op prijs als u, voorafgaand aan het inleveren van deze formulieren, contact opneemt met de directeur.

Rapportage Tevredenheidspeilingen:

Ouders-2019  Leerlingen-2019