Schooltuin

De Wumkesskoalle giet grien!

Om optimaal gebruik te maken van de schooltuin is er beestjes-tuin, een insecten- hotel en zijn er moestuinen voor de groepen 1 t/m 8 gerealiseerd. Het schoolplein is groener gemaakt, zodat ook daar meer uitdaging is voor de kinderen. Dit alles is tot stand gekomen in samenwerking met leerlingen, ouders, Snoek Puur Groen, het Mienskipsfûns, Stichting Westermeer en het Rabobank coöperatiefonds.